Camilla

FASTÄN FINLAND HAR VAKNAT TILL LIV, FORTSÄTTER SC VIRTUELLT

Butikens dörrar hålls stängda tills höstkollektionerna börjar komma in (vi informerar när vi öppnar igen)

MEN

Vår verksamhet fortsätter virtuellt hela sommaren på SKÖNA CLARAs facebook i privata grupper

SC SCOUTLET VIRTUAL

SC SALE VIRTUAL

SC SWAP/SELL/BUY VIRTUAL

SC OLDIES VIRTUAL

Knacka på och vi öppnar dörren för Dej och DU ÄR MED I SKÖNA CLARAS VIRTUELLA VÄRLD